Ανακοίνωση

Αγαπητοί/ές

Σας ανακοινώνουμε πως τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η ταυτοποίηση όσων εγγράφηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής. Δεν έχουν αποσταλεί ακόμη οι τελικοί πίνακες από το Υπουργείο Παιδείας και γι’ αυτό το λόγο δεν είμαστε ακόμη σε θέση να ξεκινήσουμε την ταυτοποίηση. Η ακριβής ημερομηνία για τις περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας μόλις παραλάβουμε τους τελικούς πίνακες των εγγραφέντων.

Για την ταυτοποίηση δεν υπάρχει συγκεκριμένη και καταληκτική προθεσμία. Αλλά όσο νωρίτερα προσέλθετε για ταυτοποίηση, τόσο συντομότερα θα αποκτήσετε τα δικαιώματα του φοιτητή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορείτε να λάβετε βεβαιώσεις, συγγράμματα κ.α. Για την ταυτοποίηση και τις περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής θα χρειαστείτε να καταθέσετε τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που κάνατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
  2. Το εκτυπωμένο ατομικό δελτίο φοιτητή, το οποίο επίσης συμπληρώσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
  3. Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (το παίρνετε από το Λύκειό σας)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι ο ΑΜΚΑ του φοιτητή έχει συνδεθεί με τον αριθμό της ταυτότητάς του (σε πολλές περιπτώσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου στο πεδίο «Αριθμός Ταυτότητας» ήταν προσυμπληρωμένος ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας και όχι ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ΚΕΠ και να συνδέσετε τον ΑΜΚΑ με τον αριθμό της ταυτότητας και να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση που θα λάβετε από το ΚΕΠ)

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου και θα λάβετε τους προσωπικούς κωδικούς για να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι είστε φοιτητές και να προχωρήσετε στις διαδικασίες για παραλαβή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 26 Σεπτεμβρίου και θα δείτε την επόμενη βδομάδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων (ακαδημαϊκό ημερολόγιο).

Επίσης, έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη σίτιση (δικαιολογητικά για σίτιση).

Από τη Γραμματεία